POL. IND EL PLA
C/ Els Velluters, Nº 1
APDO. CORREOS 1023
46870 ONTINYENT (VALENCIA)
TLFNO. OFICINA: 96 291 22 06
TLFNO. MOVIL: 610 212 086
FAX: 96 236 91 40
E-MAIL: trafico@opertrans.com