OPERTRANS LOGISTIC és una empresa de serveis logístics integrals, en la que mantenim un important

compromís amb el sector i amb els nostres clients. L’objectiu d’Opertrans Logístic és satisfer les necessitats

dels nostres clients mitjançant serveis de logística integral, adequant-se a aquelles empreses que pretenen la

externalització, millora o canvi en els seus sistemes de logística o distribució. Realitzem carregues o enviaments

directes porta a porta, grupatjes i descarregues amb plataforma elevadora i grua. Contem amb una àmplia xarxa

de col.laboradors que ens permet oferir un servei de més alta qualitat. La empresa inicialment pretenguè donar

servei en el seu radi d’acció i províncies limítrofes, extenent-se estos últims anys a tot el territori nacional e

internacional atenent a les necessitats dels nostres clients.